DEMOKRATÇA

Kuruluş 4 nisan 1949 da 12 üye ülkeler tarafından savunma amacı ile kurulmuş olan Nato bir askeri ittifaktır... Üye devletlerin birinin saldırıya uğraması durumunda öbürleri saldırgan ülkeye karşı işbirliği içinde savaşmayı kabul etmişlerdir. Üye devletler birbirlerini korur ve kollarlar. Bu amaçla işbirliği yaparlar. Temel hedefi  bu olan  Nato daha sonra dünya ülke-devlet ve milletlerin  savaşsız – çatışmasız - devamlı istikrar sulh ve güvenlik içinde yaşamanın güvenli sigortası olma görevini üslenerek ;  1949 ikinci dünya savaşı sonrası kurulmuştur. Daha sonra Nato’ ya 1952 yılında Türkiye, 1954 yılında Yunanistan, 1982 yılında da batı Almanya ve ispanya katılarak 16 Nato üyesi olmuşlardır. Bu Nato  ve B.M. bünyesi  2021 yılına kadar tüm dünya da ne kadar muvaffak olmuştur.? Aşağıdaki savaşlar olurken Nato ve BM neredeler? Fevkalade beceriksiz oldukları için  bu aşağıdaki savaşlar ve çatışmalar olmuştur ve halen devam edenleri büyük ekseriyet-halindedirler!. .şöyleki: 
1=Çin iç savaşı, 1927–1937, 1945–1949, 1951'den beri ateşkes       
2=Brezilya iç savaşı, , 1932-1952/ 
3 =Avusturya iç savaşı, şubat   1951 
4= 2. Dünya savaşı sırasında Yugoslav iç savaşı, 1941–19525 
5=ukrayna-ordusunun-isyanları,1943–1956 
6= 2. Dünya savaşı sırasında İtalyan iç savaşı 1943–1951  
7=İspanya iç savaşı, 1939–1951 
8=Revolución libertadora
(Arjantin), 1955  
8=Polonya'da komünizm karşıtı direniş, 1944–1947 / 1963  
9=1945 İran krizi, 1946-1953  ve 1978 den beri İran’da molla rejimi  
10=yunan iç savaşı, 1946–1951   
11=Paraguay iç savaşı, 1947-1952 
12=Romanya komünizm karşıtı direniş hareketi, 1947- 
13=Zorunlu Filistin'de iç savaş, 1947-1953 
14=Kosta Rika iç savaşı, 1948-1954 / 
15=İspanya iç savaşı, 1939–1951                    
16=Yeosu – Suncheon isyanı, 1948-1955 /
17=jeju isyanları, 1948 -1956 
18=la Violencia (Kolombiya), 1948–1958/ 
19=Küba devrimi, 1953-1959 
20=Malaya olağanüstü hali malay federasyonu), 1948–1960
21=myanmar'da iç çatışma, 1948'den  2021 hala  devam ediyor 
22=Kore savaşı, 1950–1952, 1952'den beri ateşkes 
23=Küba devrimi, 1953-1959     
24=laos iç savaşı, 1953–1975 
25=birinci sudan iç savaşı, 1955–1972  
26=Vietnam savaşı, 1955-1975  
27=Kongo krizi, 1960–1966    
28=Guatemala iç savaşı, 1960–1996 
29=Kuzey Yemen iç savaşı 1962–1970   
30=Dominik iç savaşı, 1965 
31=Sarawak komünist isyanı (Malezya), 1962–1990 
32=Nikaragua iç savaşı, 1962–1990   /
33=Dominik iç savaşı, 1965  
34=Rodezya bush savaşı, 1965–1980/ 
35=Kamboçya iç savaşı, 1967–halen devam etmekte  
36=Tayland'da komünist isyan (Tayland), 1965-1983                 
37=Kıbrıs iç savaşı (1963-64 Kıbrıs krizi)  
38=Kamboçya iç savaşı, 1967–1975  halen devam etmektedir.
39 =Nijerya iç savaşı, 1967-1970  halen devam etmektedir 
40=Malezya'da komünist isyan (1968–89) halen devam ediyor 
41=Kuzey İrlanda, 1969-1998, aşırılık yanlısı azınlık grupları tarafından devam ettiği düşünülüyor 42=Bangladeş kurtuluş savaşı (Pakistan), 1971  den beri  hala devam etmektedir  hala istikrar yok 43=Etiyopya iç savaşı, 1974–1991 hala istikrar yok                                       
44= Lübnan iç savaşı, 1975–1990  hala istikrar yok                                        
45= Mozambik iç savaşı, 1975–1992  hala istikrar yok 
46= Angola iç savaşı, (1961–1974), 1976–2002 senelerinde en şiddetli olanları fakat  hala devam ediyor  
48= Serbest aceh hareketi, 1976–2005  arası en şiddetli fakat hala devam ediyor!..
49=  Sovyet Afgan savaşı, içinde / da adlandırılan kısım Afganistan'daki savaşı (1978-present) 24 Aralık 1979 - 15 şubat 1989 (Sovyet-Afgan savaşı 1979-1989 yılları arasında dokuz yıl  süren ve soğuk savaş parçasıydı ama  Afgan iç savaşı (1989–1992), 15 şubat 1989 - 30 nisan 1992 Sovyetler Birliği'nin Afganistan'dan çekildiği iç savaşın devam eden kısmı, Afgan komünist hükümetini aylar sonra mücahitlere karşı kendini savunmaya bıraktı. Afganistan'da savaş olarak  1978'den beri rejimin Sovyet’in geri çekilmesinden sonraki ABD  ve müttefik devletlerinin kısmen Nato’ nun ve Türkiye’nin müdahaleleri ile  15 yılı geçkin dünyanın  devamlı kanayan yarası olan bu sahadan(1978'den beri) = Afgan iç savaşı (1996–2001), 27 eylül 1996 - 7 ekim 2001 Taliban, Afgan başkenti Kabil'i ele geçirdi ve Afganistan'da (1978'den beri) savaş olarak da adlandırılan Afganistan İslam Emirliği'ni kurdu.2021 de ABD ve Nato   güçleri çekilme hazırlığı içinde  Türkiye’ye uzak karakol  tümenlerini kurdurarak  buradan ABD çekilerek istikrarı temin et deme noktasına   hazırlanmaktadırlar. .   
50= (El Salvador), 1979–1992  halen iç savaşlar  devam ediyor.
51=Peru'nun teröre karşı savaşları 1980–1993  hala devam ediyor 
52= ikinci sudan iç savaşı, 1983–2005 hala devam ediyor  
53= Ari Lanka iç savaşı, 1983–2009   
54=Güney Yemen iç savaşı, 1986
55= Birinci Liberya iç savaşı, 1989–1996  
56= Şuanda iç savaşı, 1990–1994  den beri devam ediyor
56=Casamance çatışması (Senegal), 1990–2006
57=Gürcistan iç savaşı, 1991–1993 –
58 =Yugoslav savaşları, 1991-1999       
58= Sierra Leone iç savaşı, 1991– halen devam ediyor
59= Cezayir iç savaşı, 1991–2002, çatışmalar sürüyor
60= Tacikistan'da iç savaş, 1992–1997   / 
61=Burundi iç savaşı, 1993–2005  den beri halen devam ediyor  
62=Türkiye PKK iç savaşı 1982 de başladı hala devam etmekte
63= birinci yemen iç savaşı, 1994 / 64=  birinci Kongo savaşı, 1996–1997   halen devam etmektedir
65=Irak Kürt iç savaşı,1993- 1994–1997 den beri hala devam etmekte    
66=İran Kürt savaşı  1993 den beri devam etmekte  
67=Kamboçya'daki çatışmalar, 1997  halen devam ediyor
68= Nepal iç savaşı, 1996–2006  halen devam etmekte
69= Arnavutluk'ta isyan, 1997-1998-1999
70= Kongo cumhuriyeti iç savaşı, 1997–1999 hala devam etmekte  
71= Gine-Bissau iç savaşı, 1998–1999  halen devam
72= İkinci Kongo savaşı, 1998–2003  halen  devam
73= Irak'ta ayaklanma (18 Şubat 1999 - nisan 1999) halen devam  
74= İkinci  Liberya iç savaşı, 1999–2003  halen devam
75= Birinci Libya iç savaşı (2011) halen devam ediyor
76=  Suriye iç savaşı  2011 –  ve halen  devam  etmekte                                 
77= ırak iç savaşı (2014-2017)  halen devam etmekte /-  
78= İ (2014 – ve  halen devam etmekte  
79=  İkinci yemen iç savaşı (2015 – ve halen devam etmekte          
80= Orta Afrika’da  20 aşkın  kabile ve devletlerin birbirleriyle savaşları 50 yıldır devam etmektedir. dünyanın 100 aşkın ülkesinde ve bölgesinde !... Ülke devletleri- kabileler- terör örgütleri ve
mafya teşekkülleri insanlığı  70 yılı aşkın  milyonlarca kişilerin  öldürülmeleri ve esrar-eroin-kokain- çeşitli uyuşturucu  maddelerin altında inim inim inletirken !..  Eyyy!..konuşurken mangalda kül bırakmayan  o  adil- halka hizmetleri hakka hizmet olarak yapabilen devlet idarecileri neredeler ? nerede birleşmiş milletler ve bunun içinde  veto yetkisi olan  sözde  5 büyük  devletleri başkanları neredeler.? Eyyyy!... Dünya sulhu ve barışı için  kurulan  Nato ve diğer yetkililer neredeler?  ülkelerin  hak adalet  dağıtan   adalet organları neredeler ? tekrar üzerlerine basa basa tekrar söylüyoruz!.. uyanın!..  Uyandırın ! mafyacılarla iş birliği yaparak ; adalet mercilerini  doğrudan ve dolaylı çok çeşitli  baskılar altına alarak !..  
Bir yerlere gideceklerini zanneden  zavallıların peşinde giderek de  bir yerlere  varacakları nokta!.  zavallıların zavallı kölecileri !..olmaktır.
Vesselam!.