DÜNYA SİYASİ EKONOMİK HUKUKİ AFLARLA ÇALKALANMAYA DEVAM EDECEK!

021 YILILINA KADAR TÜM DÜNYA İNSANLIĞI

DÜNYAMIZDA HER KITANIN VE TÜM DÜNYANIN

BİR ANAYASASINI YAPAMAMANIN 

AÇZİYET NETİCELERİ!

1-)1901 DEN 2021 YILINA KADAR ==Son 121 Yıldır Türkiye’mizde Kanunlarla-Kanun Kuvvetinde Kararnameler Ve Özel Aflar İle Çıkarılan Genel Adli-Mali- Vs. Aflar 150 Âdeti Geçmektedir. Dünyanın 154 devletinin tamamında ortalama 90’ın üzerinde af kanunları çıkarılmıştır. 154 X 90= 1386 dünya üzerindeki çeşitli af kanunlarını Tacikistan’daki altın af kanunları ile birlikte inceledikten sonra dünya ülkelerinin 1800-ila 2021 yılları arasında 221 yılda öldürülen devlet, hükümet başkanları, bakanları ile üst düzey yöneticilerinin her sene ortalama 5-6 tanesinin mafyaları öldürülmeleriyle 221x 6 = 1326 mafyaları işlenen cinayetlerinin faillerinin bulunamaması gerçeklerini bir araya getirdiğimizde! Ülkemizde, dünya ülkelerindeki üst düzey siyaset-devlet-millet idarecileri mafyalarla işbirliği yaptıklarını açıkça göstermektedir.

bunun neticesi olarak  onlardan  çeşitli konularda  zorlama talimatları altında yönetilen-idare edilen – ülke ve dünya insanlığı  çeşitli nedenler gerekçe gösterilerek !.. şahıslar-şahıslarla- aileler aileler ile – kabileler diğer kabileler ile – aşiretler -aşiretler ile – ülke milletleri diğer ülke  milletleriyle ve devletleriyle,  çatıştırarak-savaştırarak ; yüz binlerce  savaşmaları  yetmemiş 1 - 2 ci dünya  savaşlarıyla  savaştırılmaları yetmemiştir.  savaş - çatışmalar gelişmiş ve gelişmekte olan ülke - millet devletlerinin  azgelişmiş fakir ülkelerin petrol-enerji ve  hammadde  kaynaklarına hakim  olma savaşları aşamasından Altın’zade, Dolar’zade, Euro’zade savaşlarına  dönüşmesi yetmemiş  sanal para savaşlarıyla  tüm ülke ve dünya insanlığı  farklı ,çok çeşitli  köleleştirilmelerle  ekonomik, siyasi, idari, sosyal, kültürel Nuh tufanlarına sürüklenirken ; mekanik savaşların çok pahalı olması yanın yanında dünya insanlarını virüs ve mikroplarla kitlesel öldürülmelerinin daha ucuza mal olacak  şekilde !.. iletişim ve bilişim devrimleriyle dünya insanlığı  tasavvur ötesi bilgilenme-öğretim-eğitim-sorgulama evresine girdiğini !.. 221 yıldır tüm dünyayı tasavvur ötesi her türlü kanunsuzluklar-haksızlıklar içinde idare etme mücadelesi veren Siyonizm’in dünyadaki en tepedeki kadroları görmektedir. 

1 başkan 20 kişilik Siyonizm konseyine  bağlı  onun altında  400 kişilik  ve onun altında 8000 kişilik mafyavari çalışan  kitlenin  elinde !..

8.000.000.000 milyar nüfusa giden  dünya insanlığının her sene ürettiği 160 trilyon usa dolar üzerinde;  gsmg=gayrisafi milli gelirin yüzde 60’nı kendileri gasp ederek!.. yüzde 40’nı- 8 milyarı bulan dünya insanlığı arasında  kademeli paylaşan  bir dünyayı ve dünya insanlığını  soyarak düzen = düzenbaz ( düzenler pek değişmez ama düzülenler, düzülerek   köle’vari öldürülenlerin devamlı değiştiği !..)Bir dünya  düzeni içindeyiz !..  En baştaki Siyonistlerce ve onların mafyaları  organize ettikleri mafyalar – mafya’vari düzenlere uydurulmuş !.. Onları da  soyarak - düzerek kullandıkları !... Fiili – siyasi – ekonomik – sosyal – idari –askeri - adli kadroları!  Dünya ülkelerinin halkları uyanıp tabandan  her türlü  hak - adalet - eşitlik- özgürlük mücadeleleri kısmi – yöresel -  ülkesel –bölgesel  hakimiyet sağladıkları  zaman!.. Dünyayı ve dünya insanlığını  soyarak düzen = düzenbazlara hesap sormalarının imkansızlaşması için !..dünyanın ülkelerindeki milletlere  altın genel  af lar altında  adli-idari - mali , ferdi af    lütuflarını  çıkarmaları  zamanı  gelmiştir hatta geçmektedir ! Ülkede;2021--2022—2023’lerde çıkaracakları çeşitli  aflarla !.. Görünüşte halka  af lütufları olarak gerçekleştirecekleri  altın aflarla esasında  halkları değil!. Düzenler-düzenbazlar kendi suçlarından hapislere girmemek için bu afları çıkarmak mahkumiyetindedirler .!...     

  devamlı  soydurarak ve soyarak !...  Düzenbazların hâkim olduğu düzen ve düzülen ülke, devlet, dünya insanlı açısından;

Ferdi  topyekûn  köklü kurtulma çareleri !..

eşitlikçi--insanca-Hak’ça adil--özgürce yepyeni dünya-değerleri sisteminin   ilmin,  bilim’in  hakimiyet ışığında   yeni değil !...

Yepyeni

 dünya-ülkelerinin, tüm! İnsanlığının;   bencillikten sıyrılıp bizlik-Hak’ça ruhu ile demokratça mücadele hâkimiyet, galibiyetinden geçer.  Bunların Diğer Değer Yargılarını Gelecek Yazılarımızda Ele Alacağız. İNŞALLAH VESSELAM

 

EKONOMİST-AVUKAT: İSMAİL BEŞİKTEPE