BAKIŞ

Dinimiz kural olarak dilenciliği yasaklamıştır. İslamiyette dilinmek yoktur. Ancak; hoşgörülü dinimiz bir kimse çalışamayacak durumda, hasta ve güçsüz  ise zaruri ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda ise istisna göstermiştir.

Dilencilik, bir kazanç kapısı değil, zaruret hali hali sınırlıdır. Dilencilik Kuran-ı Kerim’de insan onuru ile bağdaşmayacak bir tutum olarak değerlendirilmektedir.

İslamiyet, ihtiyacından dolayı isteyenlerin, zenginin mallarından belli bir hakkı olduğunu da bildirilmiş ve Hz. Muhammed'e (s.a.s.), hitaben de “İsteyeni azarlama” denilmiştir. Peygamberimiz yaşadığı dönemde dilencilik yapan kişilerle görüşerek onlardan dilencilik yapmayacaklarına dair söz almıştır. Özellikle mal biriktirmek için avuç açıp dilenenlerin aslında cehennem ateşini talep ettikleri bildirilmiş ve yüzsüzlük ederek dilenmelerine karşılık ahirette yüz etleri soyulmuş olarak Allah'ın huzuruna çıkacakları ifade edilmiştir.

Burada  dilenenlerin zaruri bir ihtiyaçları yoksa dilenmekten vazgeçmeleri ve zaruri ihtiyaç içinde dilenenlere zenginlerin yardım etmesi gerekiyor. Birde dilenmek için gelenlere sert çıkışlar yapan, azarlayanlar var. Onlar da bundan vazgeçmeli. Ayrıca; şunu gördük ki, ihtiyacı olmadan dilenmek ölünce büyük bir azabı da yanında getirecek. Temennim sadece ihtiyacı olanların istemesi, diğerlerinin de bu dilencilik işini bırakması. 

/////

SREBRENİTSA KATLİAMI
“İçimizdeki Kapanmayan Yara”

BM (Birleşmiş Milletler) 1993 yılında Srebrenitsa’yı Boşnaklar için güvenli bölge ilan etmişti.  Bunun üzerine bölgeye diğer yerlerden Boşnaklar göç etti ve yörenin nüfusu 60 bini geçti. Nüfusun artmasıyla açlık ve hastalık baş gösterdi. Gönderilen her türlü yardım malzemesinin bölgeye girişi de Sırplar tarafından engelleniyordu. Bu yüzden Boşnaklar güçsüz kaldı ve çok sayıda insan öldü. Sırplar iki yıl sonra kuşattıkları Srebrenitsa’ya girdiler . Tarih Temmuz 1995 idi. Boşnaklar bunun üzerine Birleşmiş Milletler kampına sığındı. Bosnalı Sırplar bu karargahı kuşatınca, Hollandalı askerler binlerce Boşnak'ı maalesef  Sırplara teslim ettiler. Sırplar teslim aldıkları Boşnakları  katletmeye başladılar ve beş gün içinde sekiz binden fazla Müslüman Boşnak’ı öldürdüler.
Hayatlarını kaybeden bu kişilerin büyük bir bölümü halen Bosna Hersek’in doğusundaki toplu mezarlarda bulunuyor.  11Temmuz 1995 de gerçekleşen Srebrenitsa katliamı, insanlık tarihinin en acı sayfalarından biridir.

/////

OLUMSUZ DÜŞÜNEN İNSANLAR

Bazı insanlar sürekli olarak olumsuz düşünürler. Bazen de etrafınız da dolanırlar. Bunlar kaçılması gereken insanlardır. Sürekli olumsuz düşünceler, hiçbir şeyi beğenmemek, iyi şeyler olacağına inanmamak  genel yapılarıdır.  Yanınızda üç gün dursunlar ruh hastası olmaya adım atarsınız.  Sürekli plan yaparlar, durup durup yeni fikirler ortaya atarlar. İşte bu kişilerden koşarak kaçmak gerekir. Ancak; ne yaparsanız yapın olumsuzluğun kölesi olmuş bu insanlar gelir sizi bulur. Siz fikrinizi söylersiniz o kişi kesinlikle başka bir fikir ortaya atar. Sürekli olumsuz düşündüğü için sizin yapacağınız işe de engel olur. İşin ilginç tarafı da bunlar sürekli olarak  olumsuz fikirler ürettikleri için biri biri tutar. Bunların aslında amaçları bence suçlu aramaktır. Birgün böyle arkadaşlardan biri gittiği her yerden geri çevrilmiş, bunu gören kaçmış sonunda benim yanıma gelmiş. Bende buyur ettim. Oturdu ve şöyle dedi: “ -Bugün çok mutsuzum. Kimse beni dinlemedi, sen dinlermisin? –Dinlerim. –Tamam o'zaman. Fikirlerimi anlatayım da şöyle senin adam gibi bir moralini bozayım da rahatlayayım.”

Sonuç olarak başağı bir anlattı. İçim karardı içim. Bir kere söz vermiştim dinleyecektim. Arkadaş rahatladı gitti de ben ne olacağım şimdi?