ANAYASA ARTIK ŞART OLMUŞTUR

Ülkede bugünlerde ortaya çıkan olaylardan sonra yeni anayasa yapmak şart olmuştur. Ordu ta bizim zamanımızdan beri irtica ile mücadele etmiştir. Yüksek askeri şura (YAŞ) toplantılarında. Ordu irticacıları bu YAŞ toplantılarına getirir. Ve bu şura toplantısında irticacılar YAŞ kararı ile ordudan ihraç edilirdi. İktidar bu ihraç edilenler için Şerh koyardı. Bu ihraç edilenleri AKP bünyesine alıyordu. Son senelerde bu YAŞ toplantılarının ne toplantılarından haberimiz oluyor. Nede alınan kararlardan haberimiz oluyor. SADAK’I tanımıyorum demelerine bakmayın. YAŞ kararı ile ordudan ihraç edilenler. Sadakta toplanıyor olmalılar. Bir yerde toplandıklarından emin idim. Fakat nerede toplandıklarını bilmiyordum. Şimdi artık o ihraç edilenlerin sadakta toplandıklarından emin oldum. Sadak ne yapacakmış? İslam devleti kuracakmış. Ordudan irticacılıktan ihraç edilenlerde aynı suçlamadan ihraç ediliyordu. Burada şunu hatırlatayım. Orduda namaz kıldırmıyorlar diyenlere inanmayın. Ben 24 yaşında orduda namaz kılmaya başladım. O zaman namaz kılanların etkisi ile falan değildir. 24 yaşında iken benden bir yaş küçük olan kız kardeşimi kaybettim. Bu kız kardeşimin vefatından sonra bunalıma girdim. Allah bin defa razı olsun bir arkadaşım bana Hüccetül İslam diye bir kitap verdi. Okudukça açıldım. Gelen ramazan ayında namaza başladım. O gün bugün devam etmekteyim. Onun için orduda namaz kıldırmıyorlar söylemine kesinlikle inanmayın canlı şahidi benim. Fakat acil görevde iken görevi bırakıp namaz kılmaya gidenlere müdahale ederlerdi. Bu konuyu daha önce bir yazımda teferruatı ile yazmıştım. Artık günümüzde orduda o zamanki durum ortadan kalmıştır. Şimdi namaz kılanlar revaçtadır.  Bu sadaktakilerin hepsi mutlaka ordudan yaş toplantısında ihraç edilenlerdir. Bildiğim kadarı ile bu ihraç edilenlerin hepsini AKP kendi bünyesine aldığı biliniyordu. Kendi bünyesine almış gibi gösterip sadaka kaydırılmış olabilirler. Çünkü o ihraç edilenlere AKP sahip çıkıyordu. Toplantıda şerh koyuyorlardı. Bu sadak belli bir noktaya gelmiştir. Epey de yol aldıklarını tahmin ediyorum. Şu anda Sadak’ın üyesi olanların %90’nının ordu mensubu olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü YAŞ toplantılarında ihraç edilenlerin ekseriyeti irticacılıktan ihraç edilmiştir. Bunların önderleri de oradadır. Orduda bazı şeyler değiştirildi. Onun için yeni yapılacak anayasaya bu gibi olayları önleyecek maddeler konulmalıdır. Çünkü Sadak’ın dine dayalı bir devlet kuracağı aşikardır.  Çünkü kurucuları ve yöneticileri ordu mensubudur. Kurucusu cumhurbaşkanın danışmanlığını yapmış birisidir. Ve bu sadaktan haberim yok diyenlere inanmıyorum.  Fakat bu anayasa değişikliği bu iktidar zamanında olmamalıdır. Çünkü iktidarda dine dayalı devlet kurma arzusundadır. Ordunun görevi bu iktidar tarafından değiştirildi. Ordunun tüzüğünde ordunun görevi şöyle tarif edilmiş. Türkiye Cumhuriyeti devletini korumak ve kollamaktır deniliyordu. AKP ordunun görevini şöyle değiştirdi. Ordunun görevi ülkeyi dışardan gelecek tehlikelere karşı korumaktır. Şeklinde değiştirilmiştir. Cumhuriyetle ilgili yapılacak herhangi bir olumsuzluğa ordu müdahale edemeyecektir. Artık bu iktidarla bu ülkenin kalkınması mümkün değildir. Seçimde bu iktidar mutlaka değiştirilmelidir. Yoksa her şeyden vazgeçip. Kendim etti kendim buldu türküsünü koro halinde söyleriz. Artık bu iktidarın ülkeye verebileceği hiçbir şey yoktur. Hala itibarda tasarruf olmaz demeye devam ediyorlar. Saygılarımla. 
Türküm, doğruyum, çalışkanım, ilkem, küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir. Ülküm, yükselmek ileri gitmektir. Ey büyük Atatürk! Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe, durmadan yürüyeceğime ant içerim. Varlığım, Türk varlığına armağan olsun. 
Türkiye laiktir, laik kalacaktır. Ne mutlu Atatürkçüyüm diyenlere! Ne mutlu cumhuriyetçiyim diyenlere! Ne mutlu Türk milliyetçisiyim diyenlere! Ne mutlu varlığım Türk varlığına armağan olsun diyenlere! Ne mutlu demokratım diyenlere! NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!
                                                         23-05-2022 Mustafa KOÇAL