İsveç’in NATO’ya katılım protokolünün onayı Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.

İsveç’in NATO’ya katılım protokolünün onayı Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.