Kastamonu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek iki önemli çalıştayla bölgesel kalkınma misyonuna katkı sağlanacak.

Kastamonu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek iki önemli çalıştayla bölgesel kalkınma misyonuna katkı sağlanacak.
Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erol Tekin’in yürütücülüğünde 'Milli Teknoloji Hamlesi Çerçevesinde Teknoloji Odaklı Girişimcilik' ve Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alperen Kaymakcı’nın yürütücülüğünü yaptığı 'Bölgesel Kalkınma ve Sürdürülebilirlik Ekseninde Kastamonu Orman Ürünleri Endüstrisi' konulu çalıştaylar, TÜBİTAK 2223-B Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği Programı çerçevesinde desteklenecek.
'Milli Teknoloji Hamlesinin Çerçevesinde Teknoloji Odaklı Girişimcilik' çalıştayı, teknoloji odaklı girişimcilik konusundaki farkındalığı artırmayı hedefliyor. Özellikle Z kuşağı olarak adlandırılan ve teknolojiyle iç içe olan üniversite gençliği, Milli Teknoloji Hamlesinin getirdiği imkanlar üzerine müzakere edecek ve yeni bakış açıları geliştirecek. Teknoloji üreten girişimci bir üniversite misyonu doğrultusunda, lisans ve lisansüstü düzeydeki öğrencilerin ve araştırmacıların katılımıyla gerçekleştirilecek olan çalıştay, TEKNIOFEST gibi önemli etkinliklerin temelini oluşturan nitelikli insan kaynağının artırılmasını amaçlıyor.
Diğer yandan, 'Bölgesel Kalkınma ve Sürdürülebilirlik Ekseninde Kastamonu Orman Ürünleri Endüstrisi' çalıştayı, Kastamonu’daki orman ürünleri endüstrisinin sürdürülebilir kalkınmasını desteklemeyi ve sektördeki güncel sorunları değerlendirmeyi amaçlıyor. Bu çalıştay, uzun vadeli sürdürülebilir kalkınma stratejilerinin belirlenmesine odaklanacak. Doğal kaynakların korunması, yerel ekonominin güçlendirilmesi ve toplumsal refahın artırılması gibi unsurları içeren stratejilerin belirlenmesinde, bölgedeki orman ve orman endüstrisi paydaşları, yerel yöneticiler, akademisyenler, sanayiciler, sivil toplum örgütleri ve diğer ilgili tarafların katılımı önem taşıyor. Aynı zamanda, son teknolojik gelişmeler ve inovasyonlar da ele alınarak Kastamonu Orman Ürünleri Endüstrisi’nin rekabet avantajı sağlaması için stratejiler ele alınacak.
Her iki çalıştay da Kastamonu Üniversitesi’nin akademik vizyonuna ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlama misyonuna önemli bir adım olarak görülüyor. Projede ve çalışmada yer alan akademisyenleri tebrik eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, destekleri için Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’a ve YÖK üyelerine ve proje çalışmalarında kurumumuzu teşvik eden yaklaşımlarından dolayı TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’a da teşekkür etti.