Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde Kadın Çiftçi Akademisi Projesi çerçevesinde, 'İyi Tarım Uygulamaları, Gıda Güvenliği ve Hijyeni ile Gıda Mevzuatı' konuları hakkında kadın çiftçiye eğitim verildi.

Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde Kadın Çiftçi Akademisi Projesi çerçevesinde, 'İyi Tarım Uygulamaları, Gıda Güvenliği ve Hijyeni ile Gıda Mevzuatı' konuları hakkında kadın çiftçiye eğitim verildi.
Tarım ve Orman Müdürlüğü salonun gerçekleştirile eğitimlerde, 'İyi Tarım Uygulamaları, Gıda Güvenliği ve Hijyeni ile Gıda Mevzuatı' konuları hakkında kadın çiftçiye aydınlatıcı geniş bilgiler verildi. Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevlileri tarafın gerçekleştirilen eğimde şunlar anlatıldı:
'İyi Tarım Uygulamaları, topraktan sofraya kadar uzanan bütün üretim ve pazarlama aşamalarını içerir. Karar vermeden önce üretim alanında daha önce yetiştirilen ürün veya tarımsal faaliyetler bilinmeli, insan sağlığı ve çevreye olan etkileri değerlendirilmeli, kontrol altına alınamayacak riskler söz konusu ise bu alanlar İyi Tarım Uygulamalarında kullanılmamalıdır. Üreticiler, üretim kararını vermeden önce risk değerlendirilmesi yapmalıdır. Risk değerlendirilmesi; toprak tipi, erozyon, taban suyu seviyesi ve kalitesi, sürdürülebilir su kaynaklarının varlığı, arazinin ilk kullanımı, parazit ve diğer zararlılarla bulaşık olması ve bitişik alanlara etkisi göz önünde tutularak yapılmalıdır. Toprak sağlığının korunması, tarım ilaçlarına bağımlılığın azaltılması ve bitki sağlığının maksimum düzeyde sağlanabilmesi için dönüşümlü üretim yapmalıdır.'

Üretime başlamadan önce yetkili kuruluşlara başvurulmalı
İyi Tarım yapmaya karar verdikten sonra gerekli prosedürün yerine getirilmesi gerektiğini vurgulayan görevliler, 'Yapılacak ilk iş, İyi Tarım Uygulamaları konusunda yetkilendirilmiş kuruluşlara başvurarak üretim sürecinin kayıt altına alınmasını sağlamaktır. Üretim sırasında yapılan bütün işlemler çiftçi tarafından kayıt altına alınmalı ve daha sonra yapılacak kontroller için saklı tutulmalıdır. Bu kayıtlarda; ürün çeşidi, ürünün bulunduğu coğrafi bölge, gübre uygulama zamanı, uygulama nedeni, teknik izin, kullanılan kimyasalın ticaret ismi ve miktarı, uygulama aleti, operatörün ismi ve uygulama zamanından kaç gün sonra hasat yapılması gerektiği, sulama zamanı, yöntemi ve miktarı gibi bilgileri içermelidir' bilgilerine yer verdi.

Üretimde dikkat edilecek hususlar
Toplantıda ayrıca, üretimde dikkat edilecek hususlar ile kaliteli tohum, fide veya fidan kullanılması, hasat konularında şu bilgilere yer verildi:
'Toprağın işlenmesinde, erozyonu azaltacak ve toprağın fiziksel yapısını koruyacak teknikler kullanılmalı. Seçilen çeşitler virüsten ari, hastalık ve zararlılara karşı dayanıklı olmalı. Uygun zamanda ve miktarda gübre kullanımı için toprak analizleri yılda en az bir defa, yaprak analizleri ihtiyaç duyulduğunda yaptırılmalı. Gübreleme, toprak yapısına göre hangi gübrenin uygun olduğunu belirledikten sonra, bitkinin ihtiyaç duyduğu miktarda ve zamanda yapılmalıdır. Sulama, gübreleme, ilaçlama, pestisit kullanımı ve diğer bütün uygulamalarla ilgili işlemleri kayıt altına alınız. Hasat, hijyenik şartlarda yapılmalıdır.'
Görevliler ayrıca, 'Gıda Güvenliği ve Hijyeni ile Gıda Mevzuatı' hakkında da kadın üreticileri geniş bilgi verdi.