Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bir süredir çalışmaları yürütülen yeni reform paketinin son şekli verildi. TBMM’ye sunulması planlanan pakette, vergi adaletinin güçlendirilmesi, sermayeye yönelik vergi uygulamaları getirilmesi ve doğrudan vergilerin payının artırılması için düzenleme önerileri bulunuyor.

Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Kula, yaptığı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni vergi düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, "Türkiye ekonomisinde kayıt dışının yüzde 25 seviyesini aştığı söyleniyor. Yeni vergiler yerine kayıt dışının önüne geçilmesi, kayıp ve kaçağın önlenmesi vergi gelirlerini yükseltebilecek önemli bir adımdır. Bu aşamada vergilendirmede adaletin sağlanması çok önem­li. Ama sürdürülebilir kalkınma için gerekli olan sermayenin az olduğu bir ekonomide kazançları vergilendirirken akılcı davranılması gerekmektedir. İyi bir vergi sistemi; ekonomik et­kinliği bozmamalı; basit, esnek, şeffaf ve adil olmalı. Anlamlı bir düzenleme yapılacaksa bunun çerçevesi kayıt dışını önlemeyi ve vergi oranlarını aşağı çekerek tabana yaymayı içermelidir." dedi.

Yeni vergi paketinin adil ve sürdürülebilir olmasının kritik önemine işaret eden Kula, şöyle devam etti: “Yeni vergi dü­zenlemeleri zaten büyük zorluk­larla mücadele eden işletmeleri­mizin yükünü daha da ağırlaş­tırmamalıdır. Vergilendirmenin temel prensibi kazanç üzerinden alınmasıdır. Hasılat üzerinden asgari kurumlar vergisi hesaplamak vergi hukukumuzda ki yasallığı bozacağı gibi, kayıt dışını da teşvik edecektir. İşletmelerimiz, ekonomimizin can damarıdır ve onların ayakta kalması, ülkemi­zin ekonomik istikrarı için hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle, yeni vergi politikalarında, üreti­min, istihdamın ve ihracatın ak­törleri olan reel sektörümüzün rekabet gücünün ve sürdürüle­bilirliğinin de gözetilerek uygu­lanması en önemli beklentimiz­dir.”

Haber: Sena IŞIK