Site rengi

Tasarım

Geniş
Kutulu
Demokrat Gazetesi Balıkesir

İNSANLIĞIN, DÜNYANIN TEK KURTULUŞ YOLU ÜZERİNDE!.

İsmail Beşiktepe

İsmail Beşiktepe

HAYY EZELDEN EBEDE DEVAMLI DİRİ HAKK’ İLE GEÇEN YAZIMIZDA!..  ESKİ SİYASAL SİSTEM İLE, KABUL EDİLMİŞ CUMHURBAŞKANLIĞI  SİSTEM ARASINDAKİ TEMEL FARK!.

Parlamentodan neşet eden, ona karşı sorumlu ve güvenine dayanan kolektif bir organ olan Bakanlar Kurulunun varlığına son verilmesi ve yürütme erk yetkisinin!..   Doğrudan halkın seçtiği cumhurbaşkanında toplanmasıdır. Genel esas olarak bu durum şu anayasal hükümde yer almıştır: “yürütme; yetkisi, görevi, Cumhurbaşkanı tarafından, anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir”

(m. 8). Yeni sistemde, her ne kadar 8 inci maddede yürütmenin “yetki ve görev” oluşu korunmuş, olsa da, 104 üncü maddede “görev” kısmı düşmekte ve “yalnız yürütme yetkisinin” cumhurbaşkanı tarafından kullanılacağı düzenlemesine yer verilmiştir. Görülüyor ki bütün  tartışma fırtınaları yetki ve görev kavramların özünün  sınırlarının tespit edilememesinden doğmaktadır. Eski siyasal sistem ile yeni sistem arasındaki temel fark yetki ve görev  kavramların  özünün  sınırlarının tespit edilememesinden doğmaktadır. Dedik;

‘’ YASAMA GÖREVİ ’’İLE “YÜRÜTME YETKİSİ” SINIRLARI NELERDİR?

“YASAMA YETKİSİ” İLE “YÜRÜTME YETKİSİ” arasındaki ayrım noktası, birbirleri ile ilişkileri ve sınırları özgün bir çalışmayı gerektirdiğinden; herkesin  önemle bilmesini istediğimiz temel nokta: Bu konuyu tüm boyutları ile ele alamıyoruz;

SADECE VE SADECE!..

Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine ilişkin Anayasal Düzenlemeler kapsamında incelemeler yapmaya çalışıyoruz!… Sonuç olarak;

ESKİ SİSTEMDE!..  Mevcut Anayasa yürütme yetkilerini ve görevlerini ifa eden organ olarak Bakanlar Kurulunu belirlemiş ve parlamenter sistem hükümetin ortak işleyişi üzerine kurulmuştur.

YENİ SİSTEMDE İSE!.. Cumhurbaşkanı yardımcıları da dâhil olmak üzere bakanlar yürütme organı olarak tek kalmış olan Cumhurbaşkanı tarafından atanmakta ve görevden alınmaktadır. Tüm bu atamalar ve görevden almalar da, idari işlem kuramı açısından basit işlemle yapılmaktadır. ŞUNU KİMSE AKLINDAN ÇIKARMAMALIDIRKİ!. İdari işlem oldukları için de idari yargı denetimine açıktırlar. AYRICA BU MAKAM, Bu Kez Yürütme Yetkilerini Kullanan Bir Organ Olarak Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi İle Bu Bakanlıkların “Kurulması, Kaldırılması, Görevleri Ve Yetkileri, Teşkilat Yapısı İle Merkez Ve Taşra Teşkilatlarının Kurulması(Nı)” Düzenlemektedir. Bu Kararnameler İse Birer Yürütme İşlemi Olarak Anayasa Yargısının Denetimine Açıktır. Bu Bakımdan Bakanlar İle Cumhurbaşkanı arasındaki yeni türden ilişki, mevcut anayasa kuralları ve bakanlıkların kuruluşuna ilişkin genel ve özel kanunlar ile kanun hükmünde kararnamelerin incelenmesi ile tespit edilemez.

Bu Anayasa Değişiklikleriyle eski parlamenter sistem sonlandırıldığından, bakanların !. karşı-imza uyarınca cumhurbaşkanının tasarruflarına katılımı sağlanarak meclise karşı siyasal sorumluluk üstlenmesi de artık söz konusu değildir. bakanların Cumhurbaşkanına karşı sorumlulukları siyasi bir bağlılıktan öte idari bir bağlılık olarak değerlendirilmelidir. ortak bir hükümet programı ve belirlenmiş bir siyasetin parçası olmadıklarından, tüm bunların belirleyicisi olan cumhurbaşkanının kararlarını uygulayan astlar olarak görevlerini ifa edecek ve bu manada onlara tanınan yetkilerin kullanıcısı olacaklardır.

Merkezi idare teşkilatında yer alan ve belirli bir milli kamu hizmetinin örgütlendiği bakanlık kuruluşunun, siyasal bir kişi olarak, en üst amiri olmaları keyfiyeti, yürütüme organının yeniden tanımlanmasıyla oluşan cumhurbaşkanının konumu ve yetkileri karşısında geçerliliğini yitirmiştir. somut örneğiyle, cumhurbaşkanı, üst kademe kamu yöneticilerini atamakta, görevlerine son vermekte ve bunların atanmalarına ilişkin usul ve esasları cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenleyebilmektedir.

Yeni anayasal sistemde gensoru kaldırılmış olduğundan (m. 98), cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların meclise karşı bir siyasal sorumlulukları bulunmamakta olup, sorumlulukları cumhurbaşkanına karşıdır (m. 106/5). Milletvekili iken bu mevkilere atananların meclis üyelikleri sona ermekte olduğundan meclis çalışmalarına katılmaları da mümkün değildir (m. 106/4). Milletvekilleri, cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara ancak yazılı olarak soru sorabilirler (m. 98/5). Bir de meclis soruşturması usulüyle (m. 98/4), görevleriyle ilgili suç işledikleri iddiasıyla ceza soruşturması açılmasını zorlaştırıcı hükümler getirilmiş (m. 106/5-6 ve 7), görevleriyle ilgili olmayan suçlar bakımından ise yasama dokunulmazlığından yararlandırılmışlardır (m. 106/10). Belirtilen bu son hükümler siyasal sorumluluğa değil, cezai sorumluluklarına ilişkindir.  Bu yetki dahi bakanın, bakanlık içinde politika ve birlikte çalışacağı  (Hangi ‘Üst’ Kademeye İneceği Henüz Belli Olmayan) Kamu Görevlilerini Tespit Etme Yetkisinden Tümüyle Mahrum Olduğunu Göstermektedir. Belki De Yeni Sistemde Bakanların Konumunun Karşılaştırılabileceği Mevcut İdari Makam Müsteşarlıktır. 27.09.1984 Tarih Ve 3046 Sayılı Bakanlıkların Kuruluş Ve Görev Esasları Hakkında Kanunun 22 İnci Maddesinden [15] Esinlenilerek Bakanların Görev Ve Sorumlulukları Şu Şekilde Düşünülüp, Anlaşılabilir: Bakanların Görev Ve Sorumlulukları: Madde … Bakan, Cumhurbaşkanının Emrinde Ve Onun Yardımcısı Olup Bakanlık Hizmetlerini Cumhurbaşkanı Adına Ve Cumhurbaşkanının Direktif Ve Emirleri Yönünde, Bakanlığın Amaç Ve Politikalarına, Kalkınma Planlarına Ve Yıllık Programlara, Mevzuat Hükümlerine Uygun Olarak Düzenler Ve Yürütür. Bu Amaçla Bakanlık Teftiş Kurulu Hariç Bakanlık Kuruluşlarına Gereken Emirleri Verir Ve Bunların Uygulanmasını Gözetir Ve Sağlar. Bakan Yukarıda Belirtilen Hizmetlerin Yürütülmesinden Cumhurbaşkanına Karşı Sorumludur. Bu Aşırı Bir Benzetme Olarak Değerlendirilmemelidir. Yürütme Organı Ve İdari Makam Ayrılığından Kaynaklı Doğal Bir Durumdur. İdare, Geniş Anlamda Yürütme Organı İçinde Yer Almakla Birlikte Dar Anlamda Yürütme Organı İçinde Yer Almaz. Yeni Sistemde Bakanlıklara Dar Anlamda Yürütme İçinde Yer Verilmediğinden, Geniş Anlamda Yürütme İçinde Yer Almakla Beraber, Dar Anlamda Yürütme İle Arasında Bir İlişkinin Tesis Edilmesi Kaçınılmazdır. Geniş Anlamda Yürütme İçinde Yer Alan Bakan, Dar Anlamda Yürütmenin Kullanabileceği Yetkileri Bizzat Kullanamayacağından, Dar Anlamda Yürütmenin Yegâne Karşılığı Olan Cumhurbaşkanına Bağlı Olarak Çalışmak Durumundadır. Cumhurbaşkanı, Bakanın Hiyerarşik Üstüdür.  23.04.1981 Tarih Ve 2451 Sayılı Bakanlıklar Ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun Bu Konuda Belki Bir Veri Oluşturabilir. Bu Kanunda Ve Özel Kanunlarında Bakanlar Kurulu Kararıyla Veya Müşterek Kararname İle Atanacakları Düzenlenen Kamu Görevlileri Cumhurbaşkanı Tarafından Atanabileceklerdir. GELECEK YAZILARIMIZDA !,,BU  YASAMA YETKİSİ” İLE “YÜRÜTME YETKİSİ” ARASINDAKİ AYRIM NOKTASI, BİRBİRLERİ İLE İLİŞKİLERİ , SINIRLARI Konusunda Özgün Bir Çalışmaya Birlikte  Devam Edeceğiz ! VESSELAM.

Please follow and like us:
Please follow and like us:
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
gazete