Balıkesir İli Altıeylül İlçesi Yunus Emre Ortaokulu etwinnerları yürüttükleri 9 etwinning projesinden 5 tanesini Altıeylül ilçe milli eğitim müdürü Çetin Keren’in katılımıyla; Okul müdürü Ercan Kurter’in desteğiyle, okul öğretmen , öğrenci ve velilerine, sosyal medya aracılığı ile ulaştıkları kıymetli misafirlere tanıtmışlardır.


Okul Fen Bilgisi öğretmeni Canan Can’ın kurucusu olduğu ve yine okul
matematik öğretmeni Kevser İnce’nin ortağı olduğu Doğanın Gizli Dili adlı
eTwinning projesi , öğrencilerin , doğanın bir parçası olarak; doğanın özünü ,
güzelliklerin, gizemlerini farkedebilmelerini sağlamayı amaçlayarak 10 Türkiye 1
Romanya ortaklığıyla yürütülüyor.
Okul İngilizce Öğretmeni Emine Mutlu’nun kurucusu olduğu Let’s Make
Our Lives Fundemic eTwinning projesi Eğlenceli ve faydalı etkinlikler eşliğinde ;
salgının öğrencilerin sağlık, sosyal yaşam ve psikolojileri üzerindeki olumsuz
yanlarını en aza indirgemeyi 8 Türkiye 1 Romanya ortaklığıyla ilerliyor.
Okul İngilizce Öğretmeni Zehra Hamurtekin’in kurucusu olduğu ICU (I SEE
YOU = Seni Anlıyorum) eTwinning projesi dijital araçları ve LMS ( öğrenme
Yönetim Sistemleri) i etkin ve verimli bir şekilde kullanıp ,değişen ve dönüşen
Dünyaya uyumlu 21. Yy vatandaşları yetiştirebilmek ekseninde 5 Türkiye 1
Bulgaristan ve 2 Ürdün ortaklığıyla devam ediyor.
Okul, Okul Öncesi Öğretmeni Betül Somuncu’nun kurmuş olduğu Montessori
Her Yerde eTwinning projesi, Montessori metodunu uygulayarak okulöncesi
öğrencilerinin; Özbakım, Sosyal-Duygusal, Dil, Bilişsel, Psikomotor becerileri,
günlük yaşam faaliyetlerini yerine getirirken kendi öğrenme hızlarında, güvenli
özgür ortamda, yaparak yaşayarak kazanmalarının sağlanması amacıyla 8 okul
ortaklığı ile yürütülüyor.
Okul İngilizce Öğretmeni Berna Sevinç ‘in kuruculuğunu yaptığı Speak
Time eTwinning projesi anlamlı ve faydalı iletişim araçları kullanarak
öğrencilerin konuşma ve iletişim becerilerini geliştirmek hedefinde 4 Türkiye 1
Romanya ortaklığıyla ilerliyor.