Site rengi

Tasarım

Geniş
Kutulu
Demokrat Gazetesi Balıkesir

Tehdit ve şantajla Balıkesir’i yağmalaması olayı

Tehdit ve şantajla Balıkesir’i yağmalaması olayı
Reklam

Emin örgüt kurdu mu? Örgüt kimlerden oluşuyordu? Şantaj ve tehdidi nasıl yapıyorlardı? Bu suç oluşturan hareket (tehdit-şantaj-yağma) anlaşılmasın diye nasıl tedbir alıyorlardı? Kanuna göre şantaj ile yağma arasındaki o ince fark neydi? Emin Buldan ikisinde de keramet gösteriyor muydu? Örgüt tehdit ve şantaj yapmadan seçtikleri kişiler hakkında nasıl haber topluyorlar, haberleri nasıl elde ediyorlardı? Mağdurlara mesaj verme şekilleri nasıldı? Emin Buldan suçu gizlemek için hangi yollara başvuruyordu? Paraları tahsil etme şekillerini nasıl gerçekleştiriyorlardı? Emin Buldan kimlere “Terbiyeli Maymunlar” diyordu? Mağdurların şikayetçi olmalarının sebepleri nelerdi? Tehdit, Şantaj ve Yağmalama olaylarının yıllara göre dökümleri ve yaşanan ilginç olaylar nelerdi? Kimlere şantaj ve tehdit yapılmıştı?

*

Emin Buldan’ın hakkındaki iddialar nelerdi?

 

Mehmet Emin (BOLDAN) Buldan Balıkesir ilinde gazeteciliğe 1980 yılı ortalarında Yeni Asır bürosunda başladı. 1991 yılında isi kendi gazetesini çıkartmaya başladı. Daha önce Yeni Asır’da çalıştığından yıllar içerisinde elde ettiği bilgileri kullanmak suretiyle tehdit ve şantajla menfaat teminini örgütsel bir yapıya ulaştırdığı Savcılık tarafından iddia edildi. (Bknz. Balıkesir Asliye Ceza Mahkemesi Dosya No: 2015/421 c. Savcılığı Esas No:2012/3104)

Emin Buldan gerçek sahibi olduğu Yeni Balıkesir Gazetesi’ni zaman içerisinde ekonomik çıkar amaçlı suç örgütüne dönüştürdü, örgütün hiyerarşik yapıda olduğu, yapılanmanın devamlı, amaçlarına uygun elverişli araç ve gereçlere sahip olduğu, liderinin Mehmet Emin BOLDAN, oğlu Sedat BOLDAN’ın yönetici konumunda, İsmail KOCA’nın ise Sedat BOLDAN’dan sonra üçüncü adam olduğu, diğer bir kısım şüphelilerin ise mevcut yapıyı bilerek ve Mehmet Emin BOLDAN’ın emirlerine itaat ederek örgüt üyesi olarak görev yaptıkları Savcı tarafından iddia edildi. İddialar şöyle devam etti:

Örgütün devamlılığının bulunduğu, örgütün amacının değişik yöntemlerle kendilerine ulaşan haberleri; gazetede yayımlayacakları konusunda şantaj yaparak menfaat temin etmek, örgüt lideri Mehmet Emin Boldan’ın yıllar içerisinde tespit ettiği mali durumu iyi olan ve “Terbiyeli Maymun” diye tabir ettiği kişilerin şantaja konu olayı olmasa bile gazetede olumsuz haber yapacağı tehdidi ile korkutularak menfaat temin etmek olduğu, gizliliğe azami derecede önem verdikleri, telefonda kesinlikle suç teşkil edecek görüşme yapmadıkları, (çünkü daha önceden canı yanmıştı) görüşmeleri mutlaka (bir iki terbiyeli maymun hariç) Mehmet Emin BOLDAN’ın ofisinde yaptıkları, pazarlıkla sağlayacakları menfaati mutlaka gazeteye reklam alıyormuş kılıfında gösterdikleri, örgütün yapısı, gazetenin etki alanı, örgütün uzun yıllar bu işi yapıyor olması, menfaat temin edemedikleri insanların aleyhlerine doğru haber veya çarptırılmış haber veya yalan haberi büyük bir cüretkarlıkla yazdıklarından dolayı gazetede haber yapılması amacıyla çok fazla ihbar ve haber aldıkları için yapı itibariyle isnat edilen suçu işlemeye elverişli olduğunun müşahade edildiğindan zabturapt altına alındı.

İDDİANAMEDEKİ ÖRGÜTÜN YAPISINA GELİNCE:

Mehmet Emin BOLDAN’ın 1991 yılında kendi gazetesini çıkarmadan önce  Yeni Asır Gazetesi’nde çalışırken tehdit ve şantajla menfaat temin ettiği, gazetesini kurmasından sonra zaman içerisinde bu olaya kendi çalışma tarzına intibak edecek çalışanlarını da dahil ederek kurumsallaştırdığı, 2000 yılında Balıkesir C. Başsavcılığının 2000/1786 sayılı soruşturması ile Balıkesir 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 2000/459 esas, 2003/639 karar nolu dosyasında yargılandığı, zaman aşımı nedeniyle davanın düştüğü, (2,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı) bu olayın şüpheli Mehmet Emin BOLDAN üzerinden caydırıcı etkisinden ziyade Mehmet Emin BOLDAN’ın müsnet suçları işlerken kendisinin ve elemanlarının daha tedbirli davranmalarını sağladığının altı çizildi.

Aldıkları tedbirler ile ilgili ise şu bilgiler paylaşıldı:

1-Mehmet Emin BOLDAN’ın gazete ile bütün resmi ilişkini kesip gazetenin bağlı bulunduğu Yağmur A.Ş.’nin 50.000 hissesinin 49.900’ü imam nikahlı eşi Nehir YILDIRIM’a, 100 hissesinin de oğlu Sedat BOLDAN’a ait olduğu, imtiyaz sahibinin oğlu Sedat olduğu,

2-Telefonlarda suç unsuru olacak hiçbir şeyi görüşmedikleri,

3-SağladlkIarı menfaati reklam ya da gazete satışı olarak göstermeye azami özen gösterdikleri,

4-Mağdurlarla herhangi bir gizli kayıt tutulamaması ve üçüncü kişilerin tanık olmaması için

Mehmet Emin BOLDAN’ın ofisinden başka yerde görüşmediği,

5-0fisindeki görüşmeleri gizlice kayıt altına alıp gerektiğinde bu görüşmeyi de mağdura karşı şantaj aracı olarak kullandığı,

6-Mehmet Emin BOLDAN’ın çalışanlarına sürekli “ben Emin BOLDAN’ım bana birşey olmaz” diyerek çalışanlarının üzerinde otoritesini pekiştirdiği,

7-Mehmet Emin BOLDAN’ın mağdurlardan gördüğü saygının, tüm çalışanlar üzerinde Mehmet Emin BOLDAN’ın tartışmasız otorite kurmasını sağladığı,

8-Resmi olarak gazetede hiçbir yetkisi olmamasına rağmen gazetenin birinci sayfasında yazılacak yazı ve manşeti tamamen Mehmet Emin BOLDAN’ın belirlediği, hatta Mehmet Emin BOLDAN’ın il dışında olması durumunda telefonla belirlediği, haber kaynaklarından toplanan haberlerden kimlerden menfaat temin edileceği, temin edilecek menfaatin miktarı ne olacak (genellikle haber değeri ve mağdurun ekonomik potansiyeli ile orantılı) menfaat temin edilemezse nasıl ve ne şekilde ve ne zaman haber yapılacağı (siyaset ile ilgili kişilerin haberlerini genellikle seçim gibi kritik dönemlere saklandığı), tek yetkili olarak Mehmet Emin BOLDAN’ın karar verdiği, toplanan delillere göre diğer şüphelilerin belirleyici bir etkisi olmadığı kanaatine varıldığı,

Şüpheli Mehmet Emin BOLDAN’ın istediği kapasitede olmayan Sedat BOLDAN’ın Mehmet Emin’den sonra örgütte ikinci adam konumunda olduğu, gazetenin manşet ve birinci sayfasını Emin’in Balıkesir il merkezinde olduğunda Emin’in belirlediği, Balıkesir’de olmadığında ise Sedat BOLDAN tarafından babası Emin’den telefonla talimat alınmak suretiyle oluşturulduğu, Sedat BOLDAN’ın babasından aldığı talimatları tereddütsüz yerine getirildiği, babasından başka kişiden de talimat almadığı, Şüpheli İsmail KOCA’nın ise haber toplama, resmi ve özel kuruluşlardaki bağlantıları ve habercilikteki mahareti sebebiyle Mehmet Emin BOLDAN tarafından yanında uzun süre örgütte oğlundan sonra ikinci adam olarak tutulduğu, bu özellikleri nedeniyle kolayca vazgeçilmez bir konumda olduğu, İsmail KOCA’nın bu konumu nedeniyle diğer örgüt üyelerinden farklı olarak Mehmet Emin BOLDAN ve Sedat BOLDAN ile birlikte bazı mağdurları tehdit etme olayına doğrudan iştirak ettiği, diğer örgütte yer alan kişilerin ise Mehmet Emin BOLDAN, Sedat BOLDAN ve İsmail KOCA gibi kritik bir konumlarının bulunmadığı, ancak örgütün genel yapısı ve işleyişi hakkında bilgi sahibi oldukları, müşteri olarak muhatap oldukları mağdurlarla örgütün mağdurlar üzerindeki etkisinin bilincinde olarak rahat hareket ettikleri, taleplerinde meslektaşlarının ötesinde ısrarcı oldukları, soruşturma kapsamına göre diğer şüphelilerin (Eşref ERKEKOĞLU, Levent UYSAL, Benan YİĞİT, Nuray ÖZKANER (ARSLAN), Özlem DEMİROĞLU) ayrıntıları açıklanacağı şekilde örgüt mensubu olarak hareket ettikleri, örgüt mensubu olmadığı halde örgüte bilerek yardım edenler; belediye başkan yardımcıları Tuna AKTÜRK ve Yusuf ÖZENÇ olduğu, mağdurların belediye ile imar problemleri konusunda belediyede işlem yapmaya başladıktan hemen sonra Mehmet Emin BOLDAN veya çalışanları tarafından aranarak olayı bildiklerine ilişkin görüşmelerin İsmail KOCA’nın itiraflarını doğruladığı ve bu itiraflara göre de Mehmet Emin BOLDAN’ın menfaat temin etmesi amacıyla şüphelilerin İsmail KOCA’ya bilgi aktardıkları, diğer şüpheli Hasan Basri GERBOĞA’nın da İsmail KOCA’nın itiraflarına ve Selvinaz AYDIN, Emin Fahri ERMİŞLER’in tanıklığına göre 1991 yılından beri Mehmet Emin BOLDAN’a isnat edilen suçları işlemesinde yardımcı olduğu iddianamede yer alan bilgiler oldu.

 

YARIN ÖRGÜTÜN HABER ELDE ETME YOLLARI

Please follow and like us:
Facebook
Twitter
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
tanıtım filmi
internet haber