Site rengi

Tasarım

Geniş
Kutulu
Demokrat Gazetesi Balıkesir

ÖRGÜTÜN HABER ELDE ETME YOLLARI NASILDI?

ÖRGÜTÜN HABER ELDE  ETME YOLLARI NASILDI?
Reklam

(Bknz. Balıkesir Asliye Ceza Mahkemesi Dosya No: 2015/421 c. Savcılığı Esas No:2012/3104)

 

 

 

Emin Buldan dosyasının dünkü bölümü büyük bir dikkat, ilgi ve alaka ile okundu. Bugünde davanın başındaki örgüt iddiası (sonraki gelişmelerde suç niteliği örgütten çıkartıldı) hakkındaki bilgileri iddianameden aktarmaya devam edelim:

 

“GELİN GÖRÜŞELİM”

1-Büyük çoğunluğu şüpheli İsmail KOCA‘nın Balıkesir merkezdeki halk arasındaki bağlantıları ve resmi kurumlardaki bağlantıları aracılığıyla şantaj ve tehdit edilme potansiyeli olan kişilerin bilgilerinin toplandıktan sonra gazetede haber yapılacağı gerekçesiyle ilgili muhatapla da irtibata geçilip olay kısaca özetlendikten sonra bu konuda söyleyecekleri var ise “gelin görüşelim” diye gazeteye Mehmet Emin BOLDAN ile görüşmeye davet edildiği’

“GETİR HABERİ AL PARAYI”

2- Yeni Balıkesir Gazetesi’nde “getir haberi al parayı” başlığı altında yapılan duyuruda vatandaşlardan kendilerine haber getirmeleri halinde para vereceklerini duyurup kendilerine bu şekilde ulaşan haber, doküman ve belgelerden şantaj ve tehditte kullanabilecek şekilde elverişli olanları satın aldıkları, 

BALIKESİR’DEKİ İLGİLİ KİŞİLER BİLİYORDU

3-Mehmet Emin BOLDAN’ın gazetecilik anlayışının tehdit ve şantajla menfaat temin etmek üzerine olduğu, Balıkesir ilinde ilgili kişilerce bilindiğinden rakiplerinin, hasımlarının yıpratılması amacıyla haber yapılsın diye bunu amaçlayan kişilerce Yeni Balıkesir Gazetesi‘ne ulaştırdıkları haber ve belgeler,

MASA BAŞINDA ÜRETİLEN “YAĞMA” HABERLERİ

4-Yağma suçlarında ise muhatap mağdur aleyhine yalan veya bir kısmı doğru, yalanla karışık çarpıtma ya da çok dolaylı olayları mağdurla irtibatlandırmak suretiyle (örneğin; Kulaların üvey kızının erkek arkadaşının katil zanlısı olduğu şeklinde haber gibi) haberleri masa üzerinde ürettiği,

HER GAZETEYE GELEN İHBARLAR GİBİ

5-Gazeteye yapılan ihbarlar; normal olarak her gazeteye gelen ihbarlar gibi Yeni Balıkesir Gazetesi’ne de ihbarlar geldiği, ayrıca diğer gazetelerin yazmaya cesaret edemediği olayları Yeni Balıkesir Gazetesi yazdığı için halkın bu gazeteye daha fazla ve daha nitelikli ihbar yaptığı iddianameye girdi.

PEKİ, MAĞDURLARA MESAJ VERME ŞEKİLLERİ ACABA NASILDI?

A-) Değişik şekillerde toplanan bilgi ve belgeler ve yalan haberler tehdit ve şantajla menfaat temin etmek istediği kişilerin sadece ilgilisinin anlayacağı şekilde küçük spot başlık atıp devamını sonraki tarihlerde yayımlanacağını ima eden kısa haber yaptığı,

ÖNCEDEN CANI YANDIĞI İÇİN (!) DOĞRUDAN PARA PAZARLIĞI YAPMIYOR

B-) Bazı durumda da bilgi ve belgeler toplandıktan sonra bu konunun haber yapılacağı, muhatabına bildirilerek bu konuda söyleyecek bir şeyi olup olmadığı, söyleyeceği bir şey varsa gazeteye Mehmet Emin BOLDAN ile görüşmeye gelmesinin söylendiği, Bu mesajı alan kişilerin Yeni Balıkesir Gazetesi sahibi Mehmet Emin BOLDAN’ı ve bağlantılarını yakınen tanımıyorsa genellikle haberin devamının yayınlanmaması için ne yapması gerektiği konusunu araştırdığı, Emin’e nasıl ulaşılması gerektiğini öğrendiği, şüpheli Emin BOLDAN’ın bu konularda genellikle daha önceki 2000 yılında hakkında açılan dava ve tutukluluk olayından aldığı dersle şantaj veya tehditle para almadığı bu kişilerle doğrudan para pazarlığı yapmadığı, dolaylı olarak aracılar vasıtasıyla ulaşıldığı, bu aracılardan birisinin Hacı lakaplı Hasan Basri GERBOĞA isimli kişi (suçsuz bulundu, beraat etti), diğerinin telefon tape kayıtlarına göre İsmail KOCA olduğu, 3.kişinin ise tespit edilemediği, bu aracılar vasıtasıyla gazeteye reklam vermesi halinde haberin devamının gelmeyeceği mesajının verildiği,

 

Bu mesajı alan kişi şayet kabul ederse Yeni Balıkesir Gazetesi’nin 3. katında bulunan Mehmet Emin BOLDAN’ın ofisinde reklam pazarlığı yaptığı, bu pazarlıkta reklamın fiyatını ilgili kişinin ekonomik durumu ve şantaja konu haberin değeri veya gerçek bir haber olmaması durumunda ise kişinin yalan haberle göreceği zarar ve ekonomik kapasitesi Mehmet Emin BOLDAN tarafından dikkate alınarak her şahıs ve olay için ayrı ayrı belirlendiği, fiyatta anlaşılması durumunda kişinin ödemeleri yaptıktan sonra fatura gönderildiği, (ancak faturaların incelenmesinde yüksek meblağ bir iki istisna haricinde rastlanmadığı), dolayısıyla faturada gösterilen miktarın tehdit ve şantajla alınan paraya reklam veya abone bedeli gibi meşruiyet kazandıran düşük bir meblağ olduğu, 16/03/2011 tarihli sekreter Selvinaz ile milletvekili İsmail ÖZGÜN’ün telefon tapesinden de anlaşıldığı gibi ilgili mağdurun fatura istememesinden veya muhataba gönderilen fatura ile dip koçanın farklılık arz etmesinden kaynaklandığı, fiyatta anlaşıldıktan sonra şayet mağdurun şirketi veya ticari işletmesi varsa bu İşyerinin fiyatla orantısız küçük ya da süre itibariyle öngörülenden daha kısa reklamının yapıldığı, mağdurun ticari işletmesi yoksa istemesi halinde lehine olumlu haber yapıldığı’ istememesi halinde ise lehine veya aleyhine haber yapılmadığı, bu anlaşmadan dolayı küçük duyurusu yapılan ve devamı sonra yayınlanacağı bildirilen haber devamının yayınlanmadığı’

 

Mağdur kişi verilen haber duyurusuna kayıtsız kalması veya anlaşmaması halinde gazetede manşet haber yapılarak hedef alınan kişinin toplum nezdindeki kişiliği, ekonomik itibarının zedelendiği, gerekirse bu haberler seri şekilde belirli aralıklarla yayımlanarak hem anlaşma yapmak istemeyen kişilerin cezalandırıldığı hem de diğer potansiyel mağdurlara gözdağı verildiği, siyasetle uğraşan mağdurların haberleri genel ve yerel seçim, kongre gibi siyasetçiler için kritik zamanların arefesinde pazarlık konusu yapıldığı, anlaşılmaması halinde aleyhine yayın yapıldığı,

 

Mağdurlar aleyhine yapılan haberlerin bir kısmının doğru, güncel, bir kısmının doğru olmakla birlikte çok eski, 10-20 yıl öncesinin olayı olduğu, bir kısmının tamamen yalan ve uydurma, bir kısmının ise doğru haber ve yalan haberin karışımı çarpıtma haber olduğu savcı tarafından kayıtlara geçilen bilgiler oldu.

 

 

SUÇUN NİTELENDİRİLMESİ

 

Şüphelinin günlük mevkuteler için haber değeri taşıyan doğru haberi yapacağı tehdidiyle menfaat sağlaması halinde doğru haberi yapmak medyanın görev ve yükümlülüğü olduğundan bu eylemin TCK’nun 107. maddesinde tanımlanan şantaj suçunu oluşturacağı, yalan haber veya çok eski (on yıllar öncesinin haberi) veya doğru ve yalan haber karıştırılmış, çarpıtılmış veya mağdura amaçlanan zararı vermek için mağdurla çok dolaylı kişi ve olayları mağduru ön plana çıkararak haber tehdidiyle menfaat temini medyanın hakkı ve yükümlülüğü olmadığından yağma suçunu oluşturacağı, bu konuya ilişkin ayrım:

 

Yargıtay 4. Ceza Dairesi Başkanı Hasan Tahsin GÖKCAN Başkanlığında yayımlanan yorumlu uygulamalı TCK kitabında yağma ve şantaj suçunun ayırımı aşağıdaki şekilde nitelendirilmiştir:

 

YAĞMA SUÇU, ŞANTAJ SUÇU İLE DE KARIŞMAKTADIR. ŞANTAJ SUÇUNDA FAİL, KARŞI TARAFA

HAKKI OLAN BİR ŞEYİ YAPACAĞINI, YAPMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU BİR ŞEYİ DE

YAPMAYACAĞINI BİLDİREREK HAKSIZ ÇIKAR SAĞLAMAYA ÇALIŞIRKEN, YAĞMA SUÇUNDA FAİL KARŞI TARAFA HAKSIZ BİR KöTüLüĞü BİLDİREREK ONU TEHDİT ETMEK SURETİYLE ÇIKAR

SAĞLAMAKTADIR. BURADAKİ ASIL AYRIM, BİRİNDE FAİLİN BU İŞİ YAPMAYA HAKKI VE

YÜKÜMLÜLÜĞÜ BULUNMASINA KARŞIN, DİĞERİNDE HAKSIZ BİR SALDIRIDA BULUNMAK

SURETİYLE MENFAAT TEMİN EDİLMEKTEDİR. (Osman YAŞAR – Yargıtay 4. ceza Dairesi

Başkanı, Hasan Tahsin GÖKCAN – Yargıtay Tetkik Hakimi ve Mustafa ARTUÇ – Yargıtay Tetkik Hakimi Yorumlu-uygulamalı Türk Ceza Kanununun cilt 4, sayfa 4350 )

 

Şüpheli Mehmet Emin BOLDAN’ın işlediği suçu gizlemek için geliştirdiği yöntemler:

 

1-Şüpheli Mehmet Emin BOLDAN’ın önceki dava ve tutukluluktan çıkardığı dersle tedbirli davranıp telefonla görüşmelerinde suç unsuru olacak olaya yer vermediği,

2-Şüpheli Mehmet Emin BOLDAN, bütün işlerin idaresi kendisinde olmasına rağmen bütün banka havalesi ve hesap hareketlerinin kendi üzerine olmadığı,

3-Sahibi olduğu Yağmur Gazetecilik A.Ş.nin % 99 hissesinin imam nikahlı eşi Nehir YILDIRIM’a, % 1’ini oğlu Sedat BOLDAN’a verdiği ve gazetenin imtiyaz sahibinin Sedat BOLDAN olduğu, kendisinin ise hukuki olarak gazetede hiçbir sıfatının bulunmadığı halde yapılan soruşturma kapsamına göre tehdit ve şantajla menfaat temin etme işlerinin büyük bölümünü kendisinin yürüttüğü, bir kısmında da oğlu Sedat BOLDAN ve haber müdürü ve muhabiri İsmail KOCA’nın da bilgisi ve iştiraki olduğu, İsmail KOCA’nın daha çok menfaate kaynak teşkil eden haberleri toparlayıp şüpheli Mehmet Emin BOLDAN’a getirdiği ve bu haberlerin Mehmet Emin BOLDAN tarafından menfaate dönüştürüldüğü veya dönüştürülmeye çalışıldığı, bu durumun İsmail KOCA tarafından çok iyi bilindiği (soruşturma kapsamı ve dinleme kayıtlarına göre) Mehmet Emin BOLDAN’ın oğlu Sedat BOLDAN ve haber müdürü İsmail KOCA ile diğer çalışanlar üzerindeki etkinlik ve nüfuzunun olabilecek en üst düzeyde olduğu, Mehmet Emin BOLDAN’ın bilgisi ve onayı dışında gazetede manşet yapmak hatta küçük haberleri bile

 

 

 

Please follow and like us:
Facebook
Twitter
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ