Site rengi

Tasarım

Geniş
Kutulu
Demokrat Gazetesi Balıkesir

Reklam

(Önceki kısımdan devam) – Mehmet Emin Boldan ve Sedat Boldan’ın müşteki Mahmut Akgün Yavuz’dan reklam verilmesine karşılık para istenildiğine dair kesin ve net herhangi bir delile ulaşılamadığı, müştekinin alınan beyanlarında da bu hususta net bir bilginin olmadığı görülmekle, sanıklar Mehmet Emin Boldan ve Sedat Boldan hakkında mahkumiyetlerine yeter derecede kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden müsnet suçtan ayrı ayrı beraatlerine,

Müştekiler Ömer Selahattin Kurşun ve İsmail Murat Kurşun’a yönelik şantaj suçlaması yönünden;

Mahkememizce dinlenilen sanık savunmaları, müşteki beyanları, sanık İsmail Koca’nın soruşturma aşamasında müdafi huzurunda vermiş olduğu beyanları, müşteki aleyhine yapmış olduğu haberler ile tüm dosya kapsamı ve tüm deliller bir arada değerIendirildiğinde; Müştekiler Ömer Selahattin Kurşun ve oğlu İsmail Murat Kurşun’un Balıkesir Beton, Otel Asya ve Kurşunlar A.Ş.’nin sahipleri oldukları, Pamukçu Termal Asya Otel ve Otel Asya’yı şirketler bünyesinde idare ettikleri, sanıklardan Sedat Boldan’ın müşteki İsmail Murat Kuşun ‘u 2008 yılında arayarak Pamukçu Termal Asya Otel’in VİP bölümünün ruhsatsız olduğu ve bu yönde haber yapılacağını bildirip, bu hususun gazete manşetlerine taşınacağını söylediği, daha sonrasında yeniden taraflar arasında yapılan görüşmede gazete tarafından yeni bir derginin çıkarılacağı ve dergiye reklam verilmesini ve karşılığında 15.000-TL ödenmesinin istendiği, ancak bunun yapılmaması üzerine otel aleyhe bir çok haberin gazetede yayınlandığı, 2011 yılında Mehmet Emin Boldan’ın Termal Otel Asya’da fuhuş yapıldığı iddiası ile otelin sahibi olan tanık Erkan Arslan’ı arayarak Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2011/347 esas sayılı dosyası ile bağlantılı olarak bu konuda haber yapacaklarını bildirdiği, tanık Erkan Arslan’ın durumu İsmail Murat Kurşun l a haber vermesi üzerine müştekinin giderek jandarmaya şikayetçi olduğu, bunun üzerine herhangi bir aleyhe haber yapılmadığı, bu ididaların tanık Erkan Arslan beyanları ile doğrulandığı,

Müşteki Yavuz Yayla’ya yönelik şantaj suçlaması yönünden;

Mahkememizce dinlenilen sanık savunmaları, müşteki beyanları, sanık İsmail Koca’nın soruşturma aşamasında müdafi huzurunda vermiş olduğu beyanları ve tanık Arife Özçoban (Büyükyazı) beyanları, müşteki aleyhine yapmış olduğu haberler ile tüm dosya kapsamı ve tüm deliller bir arada değerIendirildiğinde; Müşteki Yavuz Yayla’nın 2007 yılında Yay/Ada ismi ile Balıkesir’in ilk AVM’sini açtığı, AVM I nin faaliyete geçmesinden sonra sanık Mehmet Emin Boldan’ın Sedat Boldan ve İsmail Koca’yı müştekiye göndererek AVM’nin tanıtım amacı ile reklamını yapmak istediklerini belirttikleri, karşılığında da 10.000-TL’Iik bir para istendiği, bu meblağ yüksek bulunması üzerine müşteki tarafından reddedildiği, bunun üzerine sanıkların söz konusu Yeni Balıkesir gazetesinde aleyhe birden fazla 2009 – 2010 ve 2011 yıllarında haber yaptıkları, müştekinin iddialarının tanık Arife Büyükyazı beyanları ile de doğrulandığı, olay nedeni ile müştekinin maddi ve manevi olarak zarara uğradığı, Müşteki Fevzi Carl a yönelik şantaj suçlaması yönünden;

Mahkememizce dinlenilen sanık savunmaları, müşteki beyanları, sanık İsmail Koca’nın soruşturma aşamasında müdafi huzurunda vermiş olduğu beyanları ile tüm dosya kapsamı ve tüm deliller bir arada değerlendirildiğinde; Sanıklar Mehmet Emin Boldan ve Sedat Boldan hakkında her ne kadar 2010 yılında düzenlenen Cumhuriyet Turnuvası sırasında taraflar arasında 7.200-TLl nin reklam verilmesi karşılığında ödenmesi konusunda anlaştıkları, turnuva sonucunda sanık Mehmet Emin Boldan’ın müşteki Fevzi Car’dan 30.000-TL para istediği, bunu kabul etmeyen Fevzi Cart ın tanık Ahmet Edip Uğur ile görüşüp durumu bildirdiği, Ahmet Edip Uğur’un sanık Mehmet Emin Boldan’ı arayarak bu meblağnın ödenmeyeceğini belirtemis üzerine aleyhe haberler yapıldığı, taraflar arasında daha öncesinden anlaşılan 7.200-TL’nin gazeteye ödendiği, bu ödeme yapılmaması halinde elindeki belgelerin ortaya çıkarılacağından bahisle sanığın müşteki Fevzi Carl ı tehdit ettiği iddiası ile kamu davası açılmış ise de; tanık olarak dinlenilen Ahmet Edip Uğur’un müştekinin bu beyanlarını doğrulamadığı, tehdite ilişkin herhangi bir söylemin olmadığını belirttiği, sanık İsmail Koca her ne kadar söz konusu olayı doğruluyor ise de, tehdit kısmı ile ilgili herhangi bir beyanının ve ifadesinin olmadığı anlaşıldığından, sanıklar Mehmet Emin Boldan ve Sedat Boldan’ın müşteki Fevzi Carl a yönelik şantaj suçundan mahkumiyetlerine yeter derecede kesin ve inandırıcı delil bulunmadığından ayrı ayrı beraatlerine,

Müşteki Necati Tahtadelen’e yönelik şantaj suçlaması yönünden; Mahkememizce dinlenilen sanık savunmaları, müşteki beyanları, sanık İsmail Koca’nın soruşturma aşamasında müdafi huzurunda vermiş olduğu beyanları ile tüm dosya kapsamı ve tüm deliller bir arada değerlendirildiğinde; Sanıklar Mehmet Emin Boldan ve Sedat Boldan hakkında her ne kadar 2009 yılında Ramazan Etkinlikleri nedeni ile bu etkinlikleri yürüten Exponet Organizasyon isimli şirketin sahibi olan Necati Tahtadelen’den reklam vermesi konusunda talepte bulunulduğu, ancak bunun müşteki tarafından kabul edilmemesi üzerine aleyhe haberler yapıldığı, sanık Mehmet Emin Boldan’ın müştekiyi arayarak “Bedeli ödenirse, aleyhe haberlerin durdurulacağını” söylediği, ancak müştekinin kabul etmemesi üzerine bu haberlerin devam ettiği iddiası ile kamu davası açılmış ise de; sanıkların söz konusu eylemi işlediklerine ilişkin müştekinin iddiasını doğrular nitelikte, yapılan yargılama sonrasındra herhang ibir delil ve tespitin yapılamadığı, sadece müşteki aleyhine gazete kupürleninin olduğu, bunun dışında herhangi bir delil elde edilemediği görüldüğünden, sanıkların müsnet suçtan delil yetersizliğinden ayrı ayrı beraatlerine,

Müştekiler Hasan Fehmi Yörük ve Uğur Kanlı’ya yönelik şantaj suçlaması yönünden; Mahkememizce dinlenilen sanık savunmaları, müşteki beyanları, sanık İsmail Koca’nın soruşturma aşamasında müdafi huzurunda vermiş olduğu beyanları ile tüm dosya kapsamı ve tüm deliller bir arada değerlendirildiğinde; sanıklar Mehmet Emin Boldan ve Sedat Boldan hakkında her ne kadar 2010 yılında Ramazan Şenlikleri kapsamında düzenlenen gösteri, kukla ve Hacivat Karagöz oyunu, lunaparktan oluşan eğlence, satış ve tanıtım standları kurarak gelir elde edecekleri organizasyon planlayan müştekiler Hasan Fehmi Yörük ve Uğur Kanlı’yj arayarak kendilerinden stand talep ettikleri, sanık Mehmet Emin Boldan’a on standın ücretsiz olarak verildiği, standlar için 1.500-TL müştekilere ödeme yapması gerekirken, sanık Mehmet Emin Boldan’ın bu ödemeyi yapmadığı, söz konusu etkinlik ile ilgili Yeni Balıkesir Gazetesinde olumlu haberlerin yapıldığı iddiası ile kamu davası açılmış ise de; mahkememizde dinlenilen müştekiler, sanıklar ile aralarında yapılan anlaşlamanın rıza ile yapıldığını belirtmiş olup, tehdite ilişkin herhangi bir beyanda bulunmadıkları görülmekle ve yine tanıklar Ahmet Ayan ve Engin Candemir’in sanık Mehmet Emin Boldan’ın ilgili etkinlikte stand kiraladığını belirtitkleri, ancak tehdit ile para ya da menfaat temin edildiğine ilişkin herhangi bir beyanlarının olmadığı görülmekle, sanıkların müsnet suçtan delil yetersizliği nedeni ile ayrı ayrı beraatlerine,

Müşteki Hakan Özdamar’a yönelik şantaj suçlaması yönünden;

Mahkememizce dinlenilen sanık savunmaları, müşteki beyanları, sanık İsmail Koca’nın soruşturma aşamasında müdafi huzurunda vermiş olduğu beyanları ile tüm dosya kapsamı ve tüm deliller bir arada değerlendirildiğinde; sanıklar Mehmet Emin Boldan ve Sedat Boldan hakkında her ne kadar Balıkesir merkezinde Özdamarlar Un Sanayi ortaklarından olan müşteki Hakan Özdamar’ın 2011 genel seçimlerinde bir partinin listesinden milletvekili aday adayı olması nedeni ile adaylığının tanıtım ve reklamı adı altında kendisinden paket program karşılığında 10.000-TL talep edildiği, ancak aralarında yapılan anlaşma gereğince 6.000-TL’nin müşteki tarafından ödendiği ve bu şekilde müştekiye şantaj yapıldığından bahisle cezalandırılmaları istemi ile kamu davası açılmış ise de; alınan müşteki ve sanık İsmail Koca’nın beyanlarından anlaşılacağı üzere, müştekinin milletvekilliği aday adaylığı ile ilgili tanıtım için müşteki ile 6.000-TL bedel belirlenerek anlaşma yapıldığı, bu anlaşma doğrultusunda sanıkların, müştekinin reklamlarını gazetede yayınladıkları, reklam bedelinin iki taksitte müşteki tarafından sanıklara ödendiği, sanıkların müştekiye herhangi bir tehditte bulunduklarına ilişkin, herhangi bir tespitin yapılamadığı, bu yönde bir delil olmadığı anlaşılmakla, sanıların müsnet suçtan ayrı ayrı beraatlerine,

Müştekiler İsmail Eren, Mehmet Tezcan ve Ahmet Şahin’e yönelik şantaj suçlaması yönünden;

Mahkememizce dinlenilen sanık savunmaları, müşteki beyanları, sanık İsmail Koca’nın soruşturma aşamasında müdafi huzurunda vermiş olduğu beyanları, tanık Hüseyin Finiş beyanları, sanık Sedat Boldan ile Eşref Erkekoğlu arasında geçen görüşme Tapeleri, müşteki aleyhine yapmış olduğu haberler ile tüm dosya kapsamı ve tüm deliller bir arada değerlendirildiğinde; Müşteki Ahmet Şahin’in Özel Balıkesir Hastanesi olan özel hastanenin başhekimi olduğu, 2008 yılında sanık Mehmet Emin Boldan’ın kendisini arayarak hastanenin teknik ve mali sıkıntılarından bahsedip bunu yazmak istemediğini, karşıtında reklam verilmesinin uygun olacağını belirttiği, müşteki Ahmet Şahin’in bunu kabul etmemesi üzerine hastane aleyhine haberler yaptığı, 2009 yılında sanık Mehmet Emin Boldan’ın çalışanı Levent Uysal ve sanık Sedat Boldan ile birlikte hastanenin genel koordinatörü olarak işe başlayan Mehmet Tezcan ile görüştükleri, hastanenin reklamını yapmak konusunda öneride bulundukları, bunun Mehmet Tezcan tarafından kabul edilmemesi üzerine hastane doktorları aleyhine haber yaptıkları, hastanenin bir kısmının ruhsatının olmaması ve bu konunun haber yapılacağının belirtilmesi nedeni ile hastanenin yönetim kurulu başkam olan müşteki İsmail Eren’in makul fiyatla sanıklarla anlaşması amacı ile müşteki Mehmet Tezcan’a talimat vermesi üzerine yapacağı reklam karşılığında sanık Mehmet Emin Boldan’ın kendilerinden 50.000-TL – 60.000-TL civarında para istediği, bu parayı sanık Levent Uysal aracılığı ile istediği, ancak müşteki İsmail Eren’in istenilen bu reklam parasını çok fazla bularak kabul etmediği, daha sonra hastanenin bir kısmının başka bir yere taşınarak ruhsat işinin halledildiği, bu konuşmaların sanık Sedat Boldan’ın sanık özlem Demircioğlu ile hastaneye gidip müşteki Mehmet Tezcan ile görüşmeleri ve reklam teklifinde bulunulduğunun belirtilmesi ile doğrulandığı, tanık Feyyaz Çiftçi’nin de bu görüşmeyi doğruladığı, ancak ayrıntısı konusunda bilgisi olmadığını belirttiği, 21/12/2010 tarihinde Fatih Demir isimli kişinin Özel Balıkesir Hastanesi’nde doğumda çocuğunun haber yapılacağını belirterek, müşteki İsmail Eren’den 50.000-TL – 60.000-TL para istendiği, ancak İsmail Eren’in 30.000-TL vermeyi kabul ettiği, bu hususta tarafların anlaşamaması nedeni ile para ödemesinin gerçekleşmediği, daha sonrasında sanıkların gazetesi olan Yeni Balıkesir Gazetesinde Özel Balıkesir Hastanesi aleyhinde yazılar çıktığı, olay nedeni ile müştekilerin maddi ve manevi olarak zarara uğradıkları,

Her ne kadar sanık Levent Uysal hakkında müşteki Mehmet Tezcan’a yönelik şantaj suçundan cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de, gazete çalışan olan Levent Uysal’ın müşteki mehmet Tezcan ile görüşmeye sanık Sedat Boldan ile birlikte gittiği, görüşmenin Sedat Boldan ile müşteki Mehmet Tezcan arasında gerçekleştiği, Levent Uysal’ın gazetede sadece bir çalışan olup dinlenen tanık anlatımlarına göre müştekilerden fazla para alınmasına ilişkin herhangi bir bilgisinin bulunmadığı, bu konuda hakkında mahkumiyet kararı verilen diğer sanıklar tarafından herhangi bir şekilde yetkilendirilmediği, bu yönde bir delilin olmadığı anlaşıldığından, sanık Levent Uysal hakında şantaj suçundan açılan davadan

Müşteki Refik Özbal’a yönelik şantaj suçlaması yönünden;

Mahkememizce dinlenilen sanık savunmaları, müşteki beyanları, sanık İsmail Koca’nın soruşturma aşamasında müdafi huzurunda vermiş olduğu beyanları ile tüm dosya kapsamı ve tüm deliller bir arada değerlendirildiğinde; Sanıklar Mehmet Emin Boldan ve Sedat Boldan hakkında her ne kadar 2009 yılında Balıkesir ilinde açılan Özel Sevgi Hastanesinin yönetim kurulu başkanı olan Refik Özbal’a giderek hastanenin yeni açılması nedeni ile hastane ile reklam anlaşması yaptıkları, reklam karşılığında yüksek meblağda paralar talep edip bunları aleyhe haber yapmamak karşılığında tahsil ettiklerinden bahisle cezalandırılmaları istemi ile kamu davası açılmış ise de; sanık savunmaları ve müşteki anlatımlarından anlaşılacağı üzere, Özel Sevgi Hastanesinin açılmasından sonra sanıklar ile müşteki ve hastane yetkilileri arasında hastanenin reklamı ile ilgili olarak anlaşma yapıldığı ve buna ilişkin gazetede dönem dönem hastanenin reklamının yayınlandığı, ancak yapılan ödeme karşılığında bu ödemenin miktarını karşılayacak derecede reklam çıkmaması nedeni ile söz konusu fazeteye reklam verilmesinin bırakıldığı, bu reklam anlaşlamasının müştekinin korkutularak ve menfaat temin edilerek yapıldığına ilişkin herhangi bir delilin ya da tespitin mahkemece yapılan yargılama sonucunda elde edilemediği, sanıkların müsnet suçu işlediklerine dair kesin ve inandırıcı delil elde edilemeidğinden müsnet suçtan ayrı ayrı beraatlerine,

Müştekiler Mehmet Ali Kazaz, Mustafa Behram Uzkal’a yönelik şantaj suçlaması yönünden; Mahkememizce dinlenilen sanık savunmaları, müşteki beyanları, sanık İsmail Koca’nın soruşturma aşamasında müdafi huzurunda vermiş olduğu beyanları, tanık Evrim Yılmaz, Mine Akıncı, Ruhi Aydın beyanları, müşteki aleyhine yapmış olduğu haberler ile tüm dosya kapsamı ve tüm deliller bir arada değerIendirildiğinde; 2010 tarihinde Balıkesir Sanayi Odası Başkanlığında Tarım, Hayvancılık Gıda Sektörü Fuarı etkinlikle ve Balıkesirl in ülke genelinde tanıtılması amacı ile bir dizi etkinlik düzenlenmesine karar verildiği, tanıtım etkinliği için çağrı Danışmanlık isimli şirketin tanıtım projesinin beğenildiği, şirket müdürünün müşteki Mehmet Ali Kazaz olduğu, sanıklar Mehmet Emin Boldan ve Sedat Boldan l ın Müşteki Mehmet Ali Kazaz ile görüşmek istedikleri, ancak bu görüşmenin kabul edilmemesi üzerine sanıklar Mehmet Emin Boldan, İsmail Koca ve Sedat boldan’ın tanık Evrim Yılmaz ile görüştükleri, bu tanık aracılığı ile müştekiyi korkutacak bir takım ifadelerde bulunarak haber gönderdikleri, ancak müşteki Mehmet Ali Kazaz’ın geri adım atmaması üzerine herhangi bir şekilde menfaat temin edemedikleri, sanık İsmail Koca’nın bunun üzerine diğer müşteki olan ve Çağrı Danışmanlığın ortağı olan mustafa Behram Uzkal ile görüştüğü, sanık Mehmet Emin Boldan ile telefon ile görüşüp müştekiyi aleyhe haber yapacakları konusunda korkutmaya çalıştıkları, ancak bu müşteki tarafından da reklam anlaşlamasının kabul edilmemesi üzerine Çağrı Danışmanlığın etkinlikleri konusunda 2010 yılında defalarca aleyhe gazetelerde haberler çıktığı, bu hususların sanık İsmail Koca’nın soruşturma aşamasındaki beyanları, anık Evrim Yılmaz, Mine Akıncı, Ruhi Aydın beyanları ile doğrulandığı, olay nedeni ile müştekilerin maddi ve manevi olarak zarara uğradıkları,

Müşteki Adem Aslanbay’a yönelik şantaj suçlaması yönünden;

Mahkememizce dinlenilen sanık savunmaları, müşteki beyanları, sanık İsmail Koca’nın soruşturma aşamasında müdafi huzurunda vermiş olduğu beyanları, tanıklar Aytekin yıldız, Halil Acar, Selvinaz Aydın, Recep Şeker, Şeref İncebay beyanları, müşteki aleyhine yapmış olduğu haberler ile tüm dosya kapsamı ve tüm deliller bir arada değerlendirildiğinde;

Müşteki Adem Aslanbay’ın Kurtdere köyü muhtarı olduğu, 2010 yılında yapılan Zriaat Odası Başkanlığı seçimlerinde delege yazımında usulsüzlük yapıldığını tespit edip muhtar arkadaşları, tanıklar Aytekin Yıldız ve Halil Acar ile birlikte Yeni Balıkesir gazetesine giderek sanık İsmail Koca ile görüştükleri ve bu durumun gazetede haber yapılmasını istedikleri, bunun üzerine söz konusu hususta Yeni Balıkesir gazetesinde haberler çıktığı, ancak daha sonra sanık Mehmet Emin Boldan’ın müştekiden bu haber karşılığında üç taksit halinde gazete aboneliği adı altında 3.000-TL para istediği, müştekinin bunu kabul etmemesi üzerine müşteki hakkında aleyhe haberler yapılacağı iddiası ile müştekinin oğlunun 18 yaşından küçük kızı kaçırması ile ilgili olarak haber yapılacağı belirtilerek korkutulduğu, müştekinin bunun üzerine 1.500-TL ödeme yaptığı, bu ödemenin 300-TL’sini de tanık Recep Şeker aracılığı ile yaptığı, bu hususların tanıklar Aytekin Yıldız, Halil Acar, Selvinaz Aydın, Recep Şeker ve Şeref incebay beyanları ile doğrulandığı, Sanık Sedat Boldan hakkında her ne kadar müşteki Adem Aslanbay’a yönelik şantaj suçundan cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de; dinlenilen sanık, müşteki ve yukarıda belirtilen tanık anlatımlarından anlaşılacağı üzere sanık Sedat Boldan’ın söz konusu eyleme iştirak ettiğine ilişkin herhangi bir delil ve belgenin elde edilmediğinden sanığın müsnet suçtan beraatine,

Müştekiler Mesut Yavuz ve Serkan Yavuz’a yönelik şantaj suçlaması yönünden;

Mahkememizce dinlenilen sanık savunmaları, müşteki beyanları, sanık İsmail Koca’nın soruşturma aşamasında müdafi huzurunda vermiş olduğu beyanları, tanık Aysun Çelebi beyanı, sanık İsmail Koca’ya ait Tape içerikleri ile tüm dosya kapsamı ve tüm deliller bir arada değerlendirildiğinde; Müşteki Mesut Yavuz’un Karahallılar A.Ş.’nin ortaklarından olduğu, daha sonra bu hissesini satarak Burhaniye ilçesinde faaliyet gösteren Doğuş Pirina isimli zeytinyağı işleme fabrikasını kurduğu, Serkan Yavuz’un da müşteki Mesut Yavuz’un oğlu olduğu, birlikte fabrikayı işlettikleri, sanık İsmail Koca’nın faaliyet gösteren müştekilere ait işletmenin ruhsatı olmadan faaliyetine devam ettiğini öğrenmesi üzerine bunu haber yaptıkları, bu haberin kaldırılması ve aleyhe yayının devam etmemesi için sanık Mehmet Emin Boldan ve İsmail Koca’nın müştekiler ile görüştükleri ve gazete aboneliği adı altında sanıklara 1.000-TL ödeme yapıldığı, bu konumanın müşteki Serkan Yavuz ile sanık İsmail Koca arasında gerçekleştiği, aleyhe haberlerin bu ödemeden sonra durdurulduğu, tanık Aysun Çelebi’nin bu hususu doğrular nitelikte beyanda bulunduğu,

Sanık Sedat Boldan hakkında her ne kadar müştekiler Mesut Yavuz ve Serkan Yavuz’a yönelik şantaj suçundan cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de; dinlenilen sanık, müşteki ve tanık anlatımlarından anlaşılacağı üzere sanık Sedat Boldan’ın söz konusu eyleme iştirak ettiğine ilişkin herhangi bir delil ve belgenin elde edilmediğinden sanığın müsnet suçtan beraatine,

Müştekiler Serkan Dinç ve Şenol Durmuş’a yönelik şantaj suçlaması yönünden;

Mahkememizce dinlenilen sanık savunmaları, müşteki beyanları, sanık İsmail Koca’nın soruşturma aşamasında müdafi huzurunda vermiş olduğu beyanları, müşteki aleyhine yapmış olduğu haberler ile tüm dosya kapsamı ve tüm deliller bir arada değerlendirildiğinde; Müşteki Serkan dinç’in Agunyalı Odun Kömür Şirketinin sahibi olduğu ve 2010-2011 kış dönemi için Balıkesir Sosyal Yardımlaşma Vakfı’nın kömür dağıtım ihalesini kazandığı, müşteki Serkan Dinç’in dağıtımını yaptığı kömürlerden 20 torbanın Serkan Dinç’in çalışanı Zeki

Bulut’un gizli sahibi olduğu kıraathanenin yan tarafında bulunan Şenol Durmuş’un bahçesine dökülmesi nedeni ile sanık İsmail Koca’nın bunu fotoğraflayarak Yeni Balıkesir Gazetesinde haber yaptığı, bu haberin kaldırılması karşılığında sanık Mehmet Emin Boldan’ın köydeki evinde müşteki Şenol Durmuş’a tadilat işini yaptırdığı iddiası ile kamu davası açılmış ise de; müşteki Şenol Durmuş’un alınan beyanında tadilat işini herhang ibir şekilde tehdit ile değil, sanık Mehmet Emin boldan ile aralarındaki hukuki ve ticari ilişki nedeni ile yaptığını belirttiği, tanık Zeki Bulut’un da taraflar arasındaki görüşmeyi doğruladığı, ancak para istenmesi ile ya da tehdit ya da korkutma ile ilgili herhangi bir bilgi vermediği görüldüğünden, sanıklar Mehmet Emin Boldan, İsmail Koca ve Sedat Boldan’ın müştekilere yönelik şantaj suçunu işlediklerine dair mahkumiyetlerine yeter derecede kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden ayrı ayrı beraatlerine,

Müştekiler Hüseyin Bal ve Zekeriya Karakoç’a yönelik şantaj suçlaması yönünden; Mahkememizce dinlenilen sanık savunmaları, müşteki beyanları, sanık İsmail Koca’nın soruşturma aşamasında müdafi huzurunda vermiş olduğu beyanları, müşteki aleyhine yapmış olduğu haberler ile tüm dosya kapsamı ve tüm deliller bir arada değerlendirildiğinde; Müşteki Zekeriya Karakoç’un Karizma Halı Saha Kompleksini belediye arazisine yap işlet devret modeli ile yaptığı, bu süre içerisinde müşteki Hüseyin Bal’dan faiz ile para aldığı iddiası ile Yeni Balıkesir Gazetesinde “Tefeciler” başlığı altında haber yapıldtğt, sanık İsmail Koca’nın sanık Mehmet Emin Boldan tarafından müşteki Hüseyin Bal ile görüşmeye gönderildiği, haberin kaldırılması amacı ile müşteki Hüseyin Bal’dan reklam adı altında 10.000-TL para istendiği, müşteki Hüseyin Bal’ın aleyhine haberler çıkacağından ve zarar göreceğinden endişe ederek gazeteye reklam vermeyi kabul ettiği, müşteki Hüseyin Bal’ın 5.000 Euro’yu sanık Mehmet Emin Boldan’a gönderdiği, ancak paranın sanık Mehmet Emin Boldan tarafından iade edilerek borcun 15.000 Euro’ya çıktığının kendisine bildirildiği, olayın bu şekilde gerçekleştiğinin sanık İsmail Koca’nın soruşturma aşamasında müdafi huzurunda vermiş olduğu savunması ile doğrulandığı, olay nedeni ile müşteki Hüseyin Bal’ın maddi ve manevi zarara uğradığı, Müşteki Zekeriya Karakoç’un ise alınan beyanlarında 5.000 Euro’nun sanık Mehmet Emin Boldan’a müşteki Hüseyin Bal tarafindan ödendiğini ve bunun karşılığında kendisi hakkında haber çıktığını, herhangi bir para ödemesini yapmadığım iddia ettiği, Müşteki Zekeriya Karakoç’a yönelik eylem nedeni ile iddiadan başka herhangi bir delil bulunmadığından sanıkların müsnet suçtan mahkumiyetlerine yeter derecede kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden ayrı ayrı beraatlerine,

Sanık Sedat Boldan hakkında her ne kadar müşteki Hüseyin Bal’a yönelik şantaj suçundan cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de; dinlenilen sanık ve müşteki anlatımlarından anlaşılacağı üzere sanık Sedat Boldan’ın söz konusu eyleme iştirak ettiğine ilişkin herhangi bir delil ve belgenin elde edilmediğinden sanığın müsent suçtan beraatine, Müşteki Öner Kavak’a yönelik şantaj suçlaması yönünden;

Mahkememizce dinlenilen sanık savunmaları, müşteki beyanları, sanık İsmail Koca’nın soruşturma aşamasında müdafi huzurunda vermiş olduğu beyanları ile tüm dosya kapsamı ve tüm deliller bir arada değerlendirildiğinde; Sanıklar İsmail Koca, Mehmet Emin Boldan ve Sedat Boldan hakkında her ne kadar müşteki Öner Kavak’a yönelik şantaj suçundan cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de; müşteki Öner Kavak’ın Nefes Bahçe isimli işyerinin sahibi olduğu, kira borcunu Yeni Sanayi Sitesi Kooperatifi Yönetimine ödemediğini öğrenen sanık Mehmet Emin Boldan, Sedat Boldan ve İsmail Koca’nın kooperatif başkanı olan İrfan Gökmen ile konuşup bilgi istedikleri İrfan Gökmen’in bu bilgiyi vermemesi üzerine tehdit ettikleri, İrfan Gökmen’in de müşteki Öner Kavak’ı arayarak durumu bildirmesi üzerine müşteki Öner Kavak’ın bu haberlerin yapılmaması amacı ile Yeni Balıkesir Gazetesine reklam verdiği iddiasında bulunulmuş ise de; dinlenilen sanık, müşteki ve tanık irfan Gökmen anlatımlarından anlaşılacağı üzere, olay sırasında müştekiden açıkça herhangi bir para ya da menfaat teminine ilişkin bir talepte bulunulmadığı, müşteki Öner Kavak’ın tehdit edilmediğine ilişkin beyanda bulunduğu, reklam anlaşmasının kendi rızası ile ve gerçekten yapıldığını belirttiği, bu beyanlannda tanık Selvinaz Aydın beyanları ile doğrulandığı dikkate alınarak sanıkların müsnet suçu işlediklerine dair mahkumiyetlerine.. (DEVAM EDECEK)

 

Please follow and like us:
Facebook
Twitter
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
tanıtım filmi
internet haber